PRAVILA O PRIVATNOSTI

1. Pregled zaštite podataka

Opšte

U nastavku imate jednostavan pregled onoga što se dešava sa vašim ličnim informacijama kada posetite našu veb stranicu. Lični podaci su svi oni podaci uz pomoć kojih biste mogli biti lično identifikovani. Detaljne informacije o zaštiti podataka mogu se pronaći u našoj politici privatnosti koja se nalazi ispod.

Prikupljanje podataka na našoj veb stranici

Ko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj veb stranici?

Podaci prikupljeni na ovoj veb stranici obrađuje operator veb stranice. Kontaktni podaci operatera mogu se naći u pravnom obaveštenju veb lokacije.

Kako prikupljamo vaše podatke?

Neki podaci se prikupljaju kada nam ih vi dostavite. Ovo bi, na primer, mogli biti podaci koji unosite u kontakt obrazac.

Ostale podatke automatski prikupljaju naši IT sistemi kada posetite veb lokaciju. Ovo su prvenstveno tehnički podaci kao što su vrsta pretraživača i operativnog sistema koji koristite ili kada ste pristupili stranici. Ovi podaci se prikupljaju automatski čim uđete na našu veb stranic.

Za šta koristimo vaše podatke?

Deo podataka se prikuplja kako bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje veb stranice. Drugi podaci se mogu koristiti za analizu kako posetioci koriste veb lokaciju.    

Koja prava imate u vezi sa vašim podacima?

Uvek imate pravo da bez naknade tražite informacije o vašim skladištenim podacima, njihovom poreklu, njihovim primaocima i svrsi njihovog prikupljanja. Takođe imate pravo da zahtevate njihovu ispravku, blokadu ili brisanje. Možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku, koristeći adresu datu u pravnom obaveštenju, ukoliko imate dodatna pitanja o problematici privatnosti i zaštite podataka. Takođe možete i, naravno, podneti žalbu nadležnim regulatornim organima.

Analitika i alati treće strane     

Kada posetite našu veb stranicu, može biti izvršena statistička analiza vašeg ponašanja pri poseti. Ovo se dešava prvenstveno koristeći kolačiće i analitiku. Analiza vašeg ponašanja kod pregleda je obično anonimna, tj. nećemo moći da vas identifikujemo na osnovu ovih podataka. Možete se usprotiviti ovoj analizi ili je sprečiti tako što nećete koristite određene alate. Detaljnije informacije možete pronaći u politici privatnosti koja sledi.

Možete se usprotiviti ovoj analizi. U nastavku ćemo vas obavestiti kako da odaberete svoje mogućnosti u tom pogledu

2. Opšte informacije i obavezne informacije

Zaštita podataka     

Operateri ove veb lokacije veoma ozbiljno pristupaju zaštiti vaših ličnih podataka. Vaše lične podatke tretiramo kao poverljive i u skladu sa propisima o zaštiti podataka i ovom politikom privatnosti.

Ukoliko koristite ovu veb stranicu, biće prikupljeni razni delovi ličnih podataka. Lični podaci su svi oni podaci uz pomoć kojih biste mogli biti lično identifikovani. Ova politika privatnosti objašnjava koje podatke sakupljamo i za šta te podatke koristimo. Takođe objašnjava kako i u koju svrhu se to događa.

Imajte na umu da se podaci koji se prenose preko interneta (npr. putem elektronske pošte) mogu biti predmet kršenja bezbednosti. Potpuna zaštita vaših podataka od pristupa trećih lica nije moguća.

Obaveštenje o strani odgovornoj za ovu veb stranicu

Strana odgovorna za obradu podataka na ovoj veb stranici je:

Kleenoil Panolin AG
Schnötring 2-3
79804 Dogern

Telephone: +49 7751 83 83 0
Email: info@kleenoil.com

Odgovorna strana je fizičko ili pravno lice koje samostalno ili zajedno sa drugima odlučuje o svrsi i načinu obrade ličnih podataka (imena, adrese elektronske pošte itd.).

Opoziv vaše saglasnosti na obradu vaših podataka

Mnoge operacije obrade podataka moguće su jedino uz vašu izričitu saglasnost. Možete da opozovete vašu saglasnost u bilo kom trenutku sa trajnim efektom. Neformalna poruka elektronskom poštom koja sadrži ovakav zahtevom je dovoljna. Podaci koji su već obrađeni pre prijema vašeg zahteva mogu legalno biti obrađivani.

Pravo na podnošenje žalbi regulatornim organima

Ukoliko je došlo do kršenja regulative o zaštiti podataka, oštećena osoba može podneti žalbu nadležnim regulatornim organima. Nadležni regulatorni organ za pitanja vezana za zakonodavstvo o zaštiti podataka je službenik za zaštitu podataka Nemačke države u kojoj je sedište naše kompanije. Spisak službenika za zaštitu podataka i njihove kontakt podatke možete pronaći na sledećoj lokaciji: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da zahtevate da se podaci koje obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti ili tokom ispunjenja ugovora automatski dostavljaju vama ili trećem licu u standardnom, mašinski čitljivom formatu. Ukoliko je potreban direktan prenos podataka na drugu odgovornu stranu, ovo će biti urađeno samo u meri u kojoj je to tehnički izvodljivo.

SSL ili TLS šifrovanje

Ova veb lokacija koristi SSL ili TLS šifrovanje iz bezbednosnih razloga i za zaštitu prenosa poverljivog sadržaja, kao što su npr. pitanja koja pošaljete nama kao operateru lokacije. Možete prepoznati šifrovanu vezu u adresnoj liniji vašeg pretraživača kada se ona promeni sa "http: //" na "https: //" i kada je prikazana ikona katanca u adresnoj liniji vašeg pregledača.

Ukoliko je SSL ili TLS šifrovanje aktivirano, podaci koje nam prenesete ne mogu biti pročitani od treće strane

Informacije, blokiranje, brisanje

Kao što to regulišu zakoni, imate pravo da bez nadoknade, u bilo kom trenutku dobijete informacije o svim vašim ličnim podacima koji se čuvaju, kao i o njihovom poreklu, primaocima i svrsi u koju se obrađuju. Takođe imate pravo da ove podatke ispravite, blokirate ili obrišete. Možete nas kontaktirati u bilo kom trenutku koristeći adresu datu u našem pravnom obaveštenju ako imate dodatna pitanja o temi ličnih podataka.

3. Prikupljanje podataka na našoj veb lokaciji

Kolačići

Neke od naših veb stranica koriste kolačiće. Kolačići ne štete vašem računaru i ne sadrže nikakve viruse. Kolačići pomažu da naša veb lokacija bude jednostavnija, efikasnija i sigurnija. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji su smešteni na vašem računaru i sačuvani od strane vašeg pregledača.

Većina kolačića koje koristimo su takozvani "kolačići sesije". Oni se automatski brišu nakon vaše posete. Ostali kolačići ostaju u memoriji vašeg uređaja sve dok ih ne izbrišete. Ovi kolačići omogućavaju prepoznavanje vašeg pretraživača kada sledeći put posetite istu lokaciju.

Možete konfigurisati svoj pregledač da vas obavesti o korišćenju kolačića tako da možete da odlučite za svaki slučaj pojedinačno da li da prihvatite ili odbacite kolačić. Alternativno, vaš pretraživač može biti konfigurisan da automatski prihvata kolačiće pod određenim uslovima ili da ih uvek odbije ili da automatski izbriše kolačiće kada se pregledač zatvori. Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost ove veb lokacije.

Kolačići koji su potrebni za omogućavanje elektronske komunikacije ili pružanje određenih funkcija koje želite da koristite (kao npr. korpa za kupovinu) se čuvaju u skladu sa DSGVO, čl. 6 paragraf 1, sekcija f. Operater veb lokacije ima legitiman interes za skladištenje kolačića kako bi se osiguralo optimizovano pružanje usluga bez tehničkih grešaka. Ako se skladište i ostali kolačići (kao npr. oni koji se koriste za analizu ponašanja kod pregleda strana), oni će biti tretirani zasebno u ovoj politici privatnosti.

Datoteke dnevnika servera

Provajder veb lokacije automatski prikuplja i čuva informacije koje nam vaš pretraživač automatski prenosi u "datotekama dnevnika servera". Ove informacije su:

  • Tip i verzija pregledača
  • Korišćeni operativni sistem    
  • URL koji vas je prebacio    
  • Ime računara koji pristupa lokaciji    
  • Vreme potrebno za zahtev serveru    
  • IP adresa

Ovi podaci se neće kombinovati sa podacima iz drugih izvora.

Osnova za obradu podataka je DSGVO, čl. 6 (1) (f) koji dozvoljava obradu podataka u svrhu ispunjenja ugovora ili kod mera koji prethode ugovoru.

Kontakt formular

Ukoliko nam pošaljete pitanja putem kontakt formulara, prikupljeni će biti svi podaci uneti u obrazac, uključujući i kontaktne podatke koje nam dostavite, kako bismo odgovorili na vaše pitanje, kao i moguća prateća pitanja. Ove informacije nećemo deliti bez vaše dozvole.

Mi ćemo, stoga, obraditi svaki podatak koji unesete u kontaktni obrazac samo uz vašu saglasnost prema DSGVO, članu. 6 (1) (a). Možete u svakom trenutku da uskratite vašu saglasnost. Neformalna poruka elektronskom poštom sa ovim zahtevom je dovoljna. Podaci koji su obrađeni pre prijema vašeg zahteva mogu i dalje biti legalno obrađeni.

Podatke koje unesete u kontakt formu ćemo zadržati sve dok ne zatražite njegovo brisanje, opozovete vašu saglasnost za njegovo skladištenje ili svrha njihovog skladištenja više ne bude relevantna (npr. nakon ispunjenja vašeg zahteva). Ova odredba ne utiče na obavezne zakonske odredbe, naročito one u vezi sa obaveznim periodima čuvanja podataka.

4. Analitika i reklamiranje

Google analitka

Ova veb lokacija koristi Google analitiku, uslugu veb analitike. Tom uslugom upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Google analitika koristi takozvane "kolačiće". Ovo su tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje omogućavaju analizu vašeg načina korišćenja veb stranica. Informacije koje generiše kolačić o vašoj upotrebi ovih veb stranica obično se šalju na Google server u SAD i tamo čuvaju.

Kolačići Google analitike se čuvaju na osnovu DSGVO , čl. 6 (1) (f). Operater veb lokacije ima legitiman interes da analizira ponašanje korisnika kako bi optimizovao kako svoju veb lokaciju tako i svoje oglašavanje.

IP anonimizacija

Aktivirali smo funkciju IP anonimizacije na ovoj veb lokaciji. Google će skratiti vašu IP adresu u okviru Evropske unije ili drugih strana u Sporazumu o Evropskom ekonomskom prostoru pre prenosa u Sjedinjene Države. Samo u izuzetnim slučajevima se Google serveru u SAD šalje puna IP adresa i skraćuje tamo. Google će koristiti ove informacije u ime operatera ove veb lokacije kako bi ocenio vašu upotrebu veb stranica, sastavio izveštaje o aktivnostima na veb lokaciji i pružio druge usluge u vezi sa aktivnostima veb lokacije i korišćenjem interneta operatera veb lokacije. IP adresa koju vaš pregledač prenese kao deo Google analitike neće se spajati sa bilo kakvim drugim podacima koje poseduje Google.

Dodatak (plugin) pregledača

Možete sprečiti skladištenje ovih kolačića odabirom odgovarajućih postavki u vašem pregledaču. Međutim, želimo da naglasimo da to može da znači nećete moći koristiti punu funkcionalnosti ove veb lokacije. Takođe možete sprečiti da podaci o vašoj upotrebi veb lokacije generisane od strane kolačića (uključujući vašu IP adresu) budu preneseni na Google, kao i obradu ovih podataka od strane Google-a, preuzimanjem i instaliranjem dodatka za pregledač dostupnog na sledećoj lokaciji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Zabrana prikupljanja podataka

Možete da sprečite prikupljanje podataka od strane Google analitike klikom na sledeći link. Kolačić za isključivanje će biti podešen tako da spreči prikupljanje vaših podataka o budućim posetama ovoj veb lokaciji: Disable Google Analytics.

Više informacija o načinu na koji Google analitika obrađuje korisničke podatke potražite u Google-ovoj politici privatnosti:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Prikupljanje demografskih podataka od strane Google analitike

Ova veb lokacija koristi demografske karakteristike Google analitike. To omogućava generisanje izveštaja koji sadrže podatke o starosti, polu i interesima posetilaca veb lokacije. Ovi podaci potiču iz oglašavanja zasnovanom na pokazanom interesovanju od strane Google-a i podataka posetilaca od treće strane. Ovi prikupljeni podaci se ne mogu pripisati bilo kojoj određenoj osobi. Ovu funkciju možete onemogućiti u bilo kom trenutku prilagođavanjem postavki za oglase na vašem Google nalogu ili možete zabraniti prikupljanje podataka od strane Google analitike na način opisan u odeljku "Zabrana prikupljanja podataka".

Ponovno oglašavanje na Google analitici

Naše veb lokacije koriste funkcije remarketinga Google analitike u kombinaciji sa mogućnošću prikaza na raznorodnim uređajima Google AdWords i DoubleClick. Ovu uslugu pruža Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ova funkcija omogućava povezivanje ciljnih grupa promotivnog marketinga napravljenih uz pomoć ponovnog oglašavanja Google analitike sa mogućnostima prikaza na raznorodnim uređajima Google AdWords i DoubleClick. Ovo omogućava prikazivanje oglasa na osnovu vaših ličnih interesovanja, identifikovanih na osnovu prethodne upotrebe kao i ponašanja pri pregledu na jednom uređaju (na primer vašem mobilnom telefonu), na drugim uređajima (kao što su tablet ili računar).

Kada date vašu saglasnost, Google će u tu svrhu povezati vašu istoriju pregleda Interneta pomoću pregledača i aplikacija sa Google nalogom. Na taj način, svaki uređaj koji se prijavljuje na Google nalog može koristiti iste personalizovane promotivne poruke.

Da podrži ovu funkciju, Google analitika prikuplja identitete verifikovane od strane Google-a koji su privremeno povezani sa našim podacima kod Google analitike da definišu i kreiraju publiku za promociju na raznorodnim uređajima.

Možete trajno da onemogućite ponovno oglašavanje / ciljanje na više uređaja tako što ćete isključiti personalizovano oglašavanje u vašem Google nalogu; pratite ovaj link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Agregacija informacija prikupljenih u vašim podacima na Google nalogu zasnovana je isključivo na vašoj saglasnosti datoj Google-u, a koju možete dati ili povući u skladu sa DSGVO, cl. 6 (1) (a). Kod prikupljanja podataka koji nisu pridruženi vašem Google nalogu (na primer, zato što nemate Google nalog ili ste se usprotivili spajanju), prikupljanje podataka je zasnovano na DSGVO, čl. 6 (1) (f). Operater veb lokacije ima legitiman interes za analiziranje anonimnog ponašanja korisnika u promotivne svrhe.

Za više informacija i Google politiku privatnosti idite na: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Ova veb lokacija koristi Google AdWords. AdWords je program za internet oglašavanje kompanije Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Sjedinjene Države ("Google").

Kao deo Google AdWords-a, koristimo takozvano praćenje konverzija. Kada kliknete na Google baziran oglas, postavlja se kolačić za praćenje konverzija. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koje vaš internet pretraživač čuva na vašem računaru. Ovi kolačići ističu nakon 30 dana i ne koriste se za ličnu identifikaciju korisnika. Ukoliko korisnik poseti određene stranice veb lokacije, a kolačić još nije istekao, Google i veb lokacija znaju da je korisnik kliknuo na oglas i nastavio na toj stranici.

Svaki Google AdWords oglašivač ima drugačiji kolačić. Prema tome, kolačići se ne mogu pratiti koristeći veb lokaciju AdWords oglašivača. Podaci dobijeni korišćenjem kolačića konverzije koriste se za kreiranje statistike konverzija za AdWords oglašavaće koji su se opredelili za praćenje konverzija. Korisnicima se saopštava ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i bili su preusmereni na stranicu za praćenje konverzije. Međutim, oglašivači ne dobijaju nikakve informacije koje se mogu koristiti za lično identifikovanje korisnika. Ako ne želite da učestvujete u praćenju, možete ga jednostavno onemogućiti tako što ćete promeniti podešavanja u vašem pretraživaču za Google kolačiće za praćenje konverzija. Tada više nećete biti uključeni u statistiku praćenja konverzija.

Konverzioni kolačići se čuvaju na osnovu DSGVO , čl. 6 (1) (f). Operater ima legitiman interes da analizira ponašanje korisnika kako bi optimizovao svoju veb lokaciju i svoje oglašavanje.

Više informacija o Google AdWords-u i Google Conversion Tracking potražite u Google politici privatnosti: https://www.google.de/policies/privacy/.

Možete da konfigurišete svoj pretraživač da vas obavesti o korišćenju kolačića tako da možete da odlučite za svaki slučaj pojedinačno da prihvatate kolačić ili ne. Alternativno, vaš pretraživač može biti konfigurisan da automatski prihvata kolačiće pod određenim uslovima ili da ih uvek odbije ili da automatski izbriše kolačiće kada zatvori pregledač. Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost ove veb lokacije.

5. Dodaci pretraživaču i alati

Google Web Fonts

Za uniformno prikazivanje fontova, ova stranica koristi veb fontove koje nudi Google. Kada otvorite stranicu, vaš pretraživač učitava tražene veb fontove u keš pretraživača kako bi pravilno prikazivao tekstove i fontove.

Za ovu svrhu vaš pretraživač mora uspostaviti direktnu vezu sa Google serverima. Google time postaje svestan da se našoj veb stranici pristupa preko vaše IP adrese. Korišćenje Google Web fonts obavlja se u interesu jedinstvenog i atraktivnog prikaza naših veb stranica. Ovo predstavlja opravdani interes u skladu sa DSGVO čl. 6 (1) (f).

Ako vaš pretraživač ne podržava veb fontove, vaš računar će koristi standardni font.

Dodatne informacije o postupanju sa korisničkim podacima možete naći na https://developers.google.com/fonts/faq  kao i u Google-ovoj politici privatnosti na https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ova lokacija koristi servis Google Maps, kroz API. Njime upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD.

Da biste koristili Google Maps, neophodno je da sačuvate svoju IP adresu. Generalno, ova informacija se prenosi Google serveru u SAD i tamo se smeštaju. Davalac ove stranice nema uticaja na ovaj prenos podataka.

Korišćenje Google Maps je u interesu povećanja privlačnosti naše veb lokacije i olakšavanja pronalaženja lokacije navedenih na stranicama. Ovo predstavlja opravdani interes u skladu sa DSGVO , čl. 6 (1) (f).

Dodatne informacije o postupanju korisničkim podacima mogu se naći u izjavi o zaštiti podataka Google-a na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

This website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. Privacy policy

EVERYTHING IS POSSIBLE!

Copyright 2018 © KLEENOIL PANOLIN AG