Analiza ulja

Intervali zamjene ulja se i danas empirijski utvrđuju, a   zamjena ulja se obavlja nezavisno od stvarnog kvaliteta maziva. Ovo uzrokuje nepotrebne troškove. Ukoliko se zamjena ulja obavi prerano, savršeno dobro mazivo se baca; ukoliko se zamjena ulja obavi prekasno, mogu nastati štete po mašinu. Idealno je obaviti zamjenu prema stanju ulja. Veliku sigurnost pri tome nudi laboratorijska analiza odgovarajuće uzetih uzoraka. U pripremnoj fazi i tokom rada mogu se utvrditi direktno sa mjesta mašine nečistoće ulja odnosno promjene stanja uz pomoć KLEENOIL uređaja za analizu ulja.

 
 

Uređaji za analizu

KLEENOIL ICC - Identification Contamination Control

KLEENOIL ICC je koncipiran za praćenje ključnih parametara, koji mogu da iniciraju promjene tečnosti relevantne za njenu upotrebu. To su između ostalog:

 • Kontaminacija vodom i/ili čvrstim materijama svih vrsta 
 • Kontaminacija putem miješanja sa drugim uljima
 • Znatne promjene u sadržaju aditiva ili njihovog stanja
 • Znatne promjene viskoziteta i/ili strarenje ulja

Za uzimanje podataka kod KLEENOIL ICC se koristi jedan kapacitativni senzor za mjerenje kvaliteta ulja u odnosu na postavljenu kalibraciju. Tako promjene dijelektrike ukazuju na pravi odnosno postojeći kvalitet ulja ilu nečistoće Većina vrijednosti relevantnih za upotrebu ulja zavise jedna od druge i to se odnosi i na njihove promjene. Stoga je koncipiran KLEENOIL ICC sa svojim instaliranim funkcijama mjerenja i analize za utvrđivanje i praćenje kompletnog   stanja. Upit pojedinačnih vrijednosti nije predviđen.

KLEENOIL ICC
 
 
 

Laboratorija

Za kompletnu i potpunu analizu Vaših maziva, rado ćemo sprovesti detaljan test u našoj ili nezavisnoj laboratoriji. Tako se može veoma tačno utvrditi, koje su mjere neophodne. U podacima o analizi ulja dostavljamo razumljive i koncizne komentare i preporuke. Štaviše, za objašnjenja pojedinačnih vrijednosti, kao i međusobne zavisnosti i uticaje, stoji naša tehnička služba na raspolaganju. Radujemo se Vašem upitu.

KLEENOIL ICC

KLEENOIL ICC je koncipiran za praćenje ključnih parametara, koji mogu da iniciraju promjene tečnosti relevantne za njenu upotrebu. To su između ostalog:

 • Kontaminacija vodom i/ili čvrstim materijama svih vrsta 
 • Kontaminacija putem miješanja sa drugim uljima
 • Znatne promjene u sadržaju aditiva ili njihovog stanja
 • Znatne promjene viskoziteta i/ili strarenje ulja 

Za uzimanje podataka kod KLEENOIL ICC se koristi jedan kapacitativni senzor za mjerenje kvaliteta ulja u odnosu na postavljenu kalibraciju. Tako promjene dijelektrike ukazuju na pravi odnosno postojeći kvalitet ulja ilu nečistoće Većina vrijednosti relevantnih za upotrebu ulja zavise jedna od druge i to se odnosi i na njihove promjene. Stoga je koncipiran KLEENOIL ICC sa svojim instaliranim funkcijama mjerenja i analize za utvrđivanje i praćenje kompletnog   stanja. Upit pojedinačnih vrijednosti nije predviđen.

KLEENOIL ICC
 

TriboCheck

KLEENOIL TriboCheck je jedan uređaj za testiranje i analizu ulja, koji omogućava brzu kontrolu stanja ulja. Pri tome se mjeri stepen električnih promjena. Sve promjene koje se pokazuju kroz opštu kontaminaciju ulja, promjenu viskoziteta, promjenu hemijskog sastava, oksidaciju i starenje ulja, mjere se KLEENOIL TriboCheckom i automatski izračunavaju. Na displeju se prikazuje procentualna vrijednost sume ukupnih promjena. Za rezultat je ključan displej, koji pokazuje da li i koliko još je ulje upotrebljivo. KLEENOIL TriboCheck je idealan za brzo utvrđivanje da li je ulje u upotrebi još uvijek pogodno za upotrebu, da li se treba mijenjati ili analizirati u laboratoriji.

TriboCheck
 

OTK - Oil Test Kit

  KLEENOIL OTK (Oil Test Kit) je set za uzimanje uzoraka i preduzimanje različitih koraka analize ulja, koji se mogu obaviti sa mjesta mašine. Takvi testovi inače samo jednoj laboratoriji mogući. KLEENOIL OTK se sastoji iz:
  • Seta za uzimanje uzoraka
  • Ručnog mikroskopa sa svijetlom
  • Optičkog seta za analize kod nečistoća uzrokovanih čvrstim materijama 
  • Seta za analizu vode
  • KLEENOIL TriboChecka
  • Viskozimetra za poređenje ili utvrđivanje viskoziteta
  • Bočica za uzorke za provjeru pri kompletnoj analizi u laboratoriji
  • Dokumentacija za rukovanje i izračunavanja vrijednosti
  • Kofer za čuvanje opreme
oil test kit
 

Za rukovanje KLEENOIL OTKom, osim razumijevanja jednostavanih tehničkih znanja vezanih za ulje, nisu potrebne druge kvalifikacije. Nisu potrebni ni električni priključak niti drugo pomoćno sredstvo, koje se ne nalazi u Oil Test Kitu. Korištenje sprovodjenje pojedinačnih koraka su jasno opisani. KLEENOIL OTK je mobilna mini-laboratorija. Ukoliko bude potrebe za totalnom analizom ulja koja prevazilazi okvire seta, uzorak ulja u dobijenoj bočici se može poslati direktno u našu laboratoriju na ispitivanje.

Brojač čestica IOS

IOS iCount Oil Sampler je uređaj za analizu ulja u otpornom kućištu; idealan za mobilnu upotrebu. Ovaj brojač čestica je razvijen radi brzog i tačnog izračunavanje stepena zaprljanosti tečnosti u upotrebi. Radi uz pomoć visokomoderne laserske tehnologije Uz pomoć ugrađenog, obnovljivog akumulatora (punjač uključen) i ugrađene pumpe mogu se sprovoditi mjerenja potpuno nezavisno od sistema. Podaci se u istom trenutka prikazuju na ugrađenom LED displeju. Putem instaliranog softver uređaja, uključenog PC softvera   i ugrađene memorije možete u bilo koje doba sa lica mjesta procesuirati podatke. Zahvaljujući ventilu za smanjenje pritiska mjerenje se može izvesti direktno u cijevi sa pritiskom.

iCount Oil Sampler
 

KleenCheck

KleenCheck je malih dimenzija, lagan i može veoma lako da se priključi na svaki sistem koji ima priključak za mini-mjerenje. To je mehanički instrument kome uopšte nije potrebna električna struja i stoga može da se koristi na terenu i i neposredno da ispostavlja informacije o nečistoćama. Prikazuje se klase čistoće prema ISO-u i NAS-u. Test traje samo nekolilo minuta. Ovaj prenosivi indikator klasa čistoće je dostupan u varijanti za niski pritisak KleenCheck 4 i u varijanti za visoki pritisak KleenoilCheck 240. Sa dodatnom opremom KleenCheck Air Chamber je čak moguća eksterno obaviti kontrolu čistoće, to jeste, iz bočice sa uzorkom.  

KleenCheck
 

Laboratorija

Za kompletnu i potpunu analizu Vaših maziva, rado ćemo sprovesti detaljan test u našoj ili nezavisnoj laboratoriji. Tako se može veoma tačno utvrditi, koje su mjere neophodne. U podacima o analizi ulja dostavljamo razumljive i koncizne komentare i preporuke. Štaviše, za objašnjenja pojedinačnih vrijednosti, kao i međusobne zavisnosti i uticaje, stoji naša tehnička služba na raspolaganju. Radujemo se Vašem upitu.

This website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. Privacy policy

EVERYTHING IS POSSIBLE!

Copyright 2018 © KLEENOIL PANOLIN AG