FILTERSKA POSTROJENJA ZA RADIONICE I INDUSTRIJU

230 volta

KLEENOIL filterski sistemi su pogodni za čišćenje i punjenje u nezavisnom sporednom toku. Vrijeme filtracije zavisi od viskoziteta i stepena zaprljanosti tečnosti. Naša postrojenja za radionice i industriju se za zasnivaju na oprobanoj KLEENOIL tehnologiji filtera.

Sva naša KLEENOIL postrojenja za radionicu i industriju su opremljena crijevom dužine 6 metara za usisavanje i povratni tok sa spojnicama i priključkom za prenos za dobijanje ulja bez filtracije. Filterske jedinice u postrojenju se sastoje od naših SDU mikrofiltera uključujući i odgovarajući filterske implementacije SDFC. Ugrađeni predfilteri se mogu prati.

Rado ćemo Vas lično posavjetovati u vezi sa montažom modela koji odgovara  Vašim potrebama. 

 
 
1S
2S-500B
2S-500E
4S-700B
4S-700E
4S-E
6S-E
8S-1000-D
12S-E
12S-E-PH
1S
 • Za količine ulja do 400 litara
 • Performanse filtracije (prosečna vrednost na 40 cSt) 120 l/h
 • IP klasa zaštite: IP 55
 • Zaštita od previsokog pritiska i niskog pritiska sa isključivanjem
 • Uključujući 1 SDFC uložak filtera
 • Manometar
 
2S-500B
 • Za količine ulja do 1.000 litara
 • Performanse filtracije (prosečna vrednost na 40 cSt) 240 l/h
 • IP klasa zaštite: IP 55
 • Zaštita od previsokog pritiska 
 • Uključujući 2 SDFC uloška filtera
 
2S-500E
 • Za količine ulja do 1.000 litara
 • Performanse filtracije (prosečna vrednost na 40 cSt) 240 l/h
 • IP klasa zaštite: IP 55
 • Zaštita od previsokog pritiska i rada na suvo sa automatskim isključivanjem
 • Manometar
 • Tajmer za zamenu uloška filtera
 • Uključujući 2 SDFC uloška filtera
 
4S-700B
 • Za količine ulja do 5.000 litara
 • Performanse filtracije (prosečna vrednost na 40 cSt) 480 l/h
 • IP klasa zaštite: IP 55
 • Zaštita od previsokog pritiska 
 • Uključujući 4 SDFC uloška filtera
 
4S-700E
 • Za količine ulja do 5.000 litara
 • Performanse filtracije (prosečna vrednost na 40 cSt) 480 l/h
 • IP klasa zaštite: IP 55
 • Zaštita od previsokog pritiska i rada na suvo sa automatskim isključivanjem
 • Manometar
 • Tajmer za zamenu uloška filtera
 • Uključujući 4 SDFC uloška filtera
 
4S-E
 • Za količine ulja do 5.000 litara
 • Performanse filtracije (prosečna vrednost na 40 cSt) 480 l/h
 • IP klasa zaštite: IP 55
 • Zaštita od previsokog pritiska i rada na suvo sa automatskim isključivanjem
 • Integrisani pred-grejač
 • PLC kontrola i LCD displej sa tastaturom
 • Uključujući 4 SDFC uloška filtera
 
6S-E
 • Za količine ulja do 10.000 litara
 • Performanse filtracije (prosečna vrednost na 40 cSt) 720 l/h
 • IP klasa zaštite: IP 55
 • Zaštita od previsokog pritiska i rada na suvo sa automatskim isključivanjem
 • Integrisani pred-grejač
 • PLC kontrola i LCD displej sa tastaturom
 • Uključujući 6 SDFC uloška filtera
 
8S-1000
 • Za količine ulja do 8.000 litara
 • Performanse filtracije (prosečna vrednost na 40 cSt) 2 x 480 l/h
 • Set filtera po izboru 1 x 8 ili 2 x 4
 • IP klasa zaštite: IP 55
 • Zaštita od previsokog pritiska i rada na suvo sa automatskim isključivanjem
 • Integrisani pred-grejač i brojač čestica
 • PLC kontrola i ekran osetljiv na dodir (tačskrin)
 • Uključujući 8 SDFC uloška filtera
 
12S-E
 • Za količine ulja do 25.000 litara
 • Performanse filtracije (prosečna vrednost na 40 cSt) 2 x 720 l/h
 • Set filtera po izboru 1 x 12 ili 2 x 6
 • IP klasa zaštite: IP 55
 • Zaštita od previsokog pritiska i rada na suvo sa automatskim isključivanjem
 • Manometar
 • Tajmer za zamenu uloška filtera
 • Uključujući 12 SDFC uloška filtera
 
12S-E-PH
 • Za količine ulja do 25.000 litara
 • Performanse filtracije (prosečna vrednost na 40 cSt) 2 x 720 l/h
 • Set filtera po izboru 1 x 12 ili 2 x 6
 • IP klasa zaštite: IP 55
 • Zaštita od previsokog pritiska i rada na suvo sa automatskim isključivanjem
 • Manometar
 • Tajmer za zamenu uloška filtera
 • Integrisani pred-grejač
 • Uključujući 12 SDFC uloška filtera
 
 
 

FILTERSKA POSTROJENJA ZA MOBILNU UPOTREBU

24/12 volta

KLEENOIL filterska by-pass postrojenja od 24 volta se upotrebljavaju za čišćenje ulja kod novih mašina i njegu ulja u skladu sa intervalima kod polovnih mašina. Konstrukcija je kompaktna i robusna. Čišćenjem ulja kod novih mašina prije puštanja u rad minimalizuje se opasnost od nastanka disfunkcionalnosti uzrokovanih zaprljanošću. 

Trajanje i učestalost filtracije stoji u vezi sa stepenom zaprljanosti, vrstom mašine i njenom upotrebom. Važno je voditi računa da se za vrijeme trajanja filtracije sve funkcije postrojenja izvršavaju dovoljno intenzivno i dovoljno često. Tek kada se više puta obavi kompletna zamjena ulja u čitavom postrojenju za vrijeme filtracije, omogućava se otklanjanje čak i nečistoća iz ulja, kroz filtersko postrojenje.

1S-24V
2S-24V
1S-24V

NAJMANJI sistem za filtriranje ulja na svetu

 • Za količine ulja do 300 litara
 • Performanse filtracije (prosečna vrednost na 40 cSt) 50 l/h
 • IP klasa zaštite: IP 55 
 • Kompletna jedinica sa pumpom za 24 volti
 • Zaštita od previsokog pritiska
 • Uključujući 1 SDFC uložak filtera
 • Manometar
 
2S-24V
 • Za količine ulja > 1500 litara
 • Performanse filtracije (prosečna vrednost na 40 cSt) 240 l/h
 • IP klasa zaštite: IP 44
 • Pumpa za 24 V
 • Zaštita od previsokog pritiska
 • Uključujući 2 SDFC uloška filtera
 • Manometar 
 • Sa 8 m usisnog i povratnog creva sa brzim spojnicama
 
This website uses cookies. By using the website you agree to the use of cookies. Privacy policy

EVERYTHING IS POSSIBLE!

Copyright 2018 © KLEENOIL PANOLIN AG